Presse og media
24. juli 2013

Slik er det å kjøre Thundercoaster

Østlandets Blad (avisartikkel)