Kunst

Her er noen skisser, eksperimenter og kunst! Jeg liker å lage ting som både har matematisk innhold og som er tilfredsstillende å se på. En av mine motivasjoner for disse eksperimentene er å se noe av den underliggende strukturen som det ville ha vært vanskelig å se ellers. Prosessen med å visualisere og eksperimentere med matematiske strukturer via kode, er også svært berikende og spennende. Jeg er dypt fascinert av hvordan kode kan brukes til å visualisere, og gjøre håndgripelig, matematiske strukturer, og også avdekke noe av den underliggende skjønnheten og kompleksiteten som ofte følger fra enkle antakelser.

Elliptical Pinballs!
Around and around!
Testing, testing! Round and around.
Quantopia
Quantopia
Quantopia
Quantopia
Quantopia
Quantopia
The Network Paradox
The Network Paradox
The Network Paradox
The Network Paradox
Network Art
Network Art
Network Art
Network Art
Network Art
Network Art
Network Art
Network Art
Network Art
Network Art
Åtte måter å stokke sekstifire kort på
Åtte måter å stokke sekstifire kort på
Åtte måter å stokke sekstifire kort på
Åtte måter å stokke sekstifire kort på
Åtte måter å stokke sekstifire kort på
Åtte måter å stokke sekstifire kort på
Åtte måter å stokke sekstifire kort på
Åtte måter å stokke sekstifire kort på
Åtte måter å stokke sekstifire kort på
Seks perfekte inn-stokkinger med 125 kort og fem bunker
MOVES 2017
Yellow cube! No, orange dodecahedron!
Pyritohedra. Plural of pyritohedron.
Five Octahedra
Another way to draw a ❤
Rolling Shutter Handoff Symmetry Thing
When in doubt, parameterize
Hairy Spiral Thing
Pinna (2002) illusion with colors
Pinna (2002) illusion with triangles
Asemic Love Letter Experiment
89 Pointy Dragon Triangles Circling Around.
Limaçon trisectrix thing with 24 points
Another 90 Rotating Equilateral Triangles
90 Rotating Equilateral Triangles
Celebratory Rotating Trisectrix from 12 Circles
Celtic Practice Pattern (24x3 grid, 2 bands)
Celtic Practice Pattern
More Celtic Practice Patterns
More Celtic Practice Patterns
More Celtic Practice Patterns
More Celtic Practice Patterns
More Celtic Practice Patterns
More Celtic Practice Patterns
Fifteen Blue Circles