Studiebok til Logiske metoder

Denne boken er det perfekte supplementet til Logiske metoder! Den ble til som et resultat av mange år med undervising og erfaring med studenters behov. Boken har tre hoveddeler (og én ekstradel):

  • I den første delen finner du for hvert kapittel (1) kort fortalt, (2) vanlige feil, (3) tips og triks og (4) test deg selv.
  • I den andre delen finner du hundre nye oppgaver som går mer på tvers enn oppgavene i læreboken.
  • I den tredje delen finner du løsningsforslag til alle oppgavene med odde tall fra læreboken samt løsningsforslag til alle oppgavene i studieboken.
  • Til slutt finner du en ordliste med de 236 viktigste ordene fra læreboken, med engelsk oversettelser, definisjoner og angivelser av de relevante kapitlene i læreboken. Helt til slutt finner du en engelsk-norsk ordliste.

Innholdsfortegnelse

I Repetisjon og tips (sider 1–60)
I denne delen finner du for hvert kapittel 2–4 sider med (1) kort fortalt, (2) vanlige feil, (3) tips og triks og (4) test deg selv.
Kapittel 0: Kunsten å tenke abstrakt og matematisk Kapittel 1: Grunnleggende mengdelære Kapittel 2: Utsagnslogikk Kapittel 3: Semantikk for utsagnslogikk Kapittel 4: Utsagnslogiske begreper Kapittel 5: Bevis, formodninger og moteksempler Kapittel 6: Relasjoner Kapittel 7: Funksjoner Kapittel 8: Litt mer mengdelære Kapittel 9: Tillukninger og induktivt definerte mengder Kapittel 10: Rekursive funksjoner Kapittel 11: Matematisk induksjon Kapittel 12: Strukturell induksjon Kapittel 13: Førsteordens språk Kapittel 14: Representasjon av kvantifiserte utsagn Kapittel 15: Tolkning i modeller Kapittel 16: Resonnering om modeller Kapittel 17: Abstraksjon med ekvivalenser og partisjoner Kapittel 18: Kombinatorikk Kapittel 19: Litt mer kombinatorikk Kapittel 20: Litt abstrakt algebra Kapittel 21: Grafteori Kapittel 22: Vandringer i grafer Kapittel 23: Formelle språk og grammatikker Kapittel 24: Naturlig deduksjon
II Oppgaver (sider 61–96)
I denne delen finner du hundre nye oppgaver som går mer på tvers enn oppgavene i læreboken.
Mengdelære Utsagnslogikk Relasjoner Funksjoner Tillukninger og induktivt definerte mengder Rekursive funksjoner Matematisk induksjon Rekursive funksjoner og induksjon Førsteordens språk og representasjoner Førsteordens modeller Partisjoner Kombinatorikk Algebra Grafteori Formelle språk Naturlig deduksjon Blandede oppgaver
III Løsningsforslag (sider 97–206)
I denne delen finner du løsningsforslag til alle oppgavene med odde tall fra læreboken samt løsningsforslag til alle oppgavene i studieboken.
Løsningsforslag til oppgavene i denne boken Løsningsforslag til oppgavene i læreboken
Ekstra (sider 207–224)
I denne delen finner du en ordliste med de 236 viktigste ordene fra læreboken, med engelsk oversettelser, definisjoner og angivelser av de relevante kapitlene i læreboken.
Ordliste med definisjoner Engelsk–norsk ordliste

Bokinformasjon

Tittel Studiebok til Logiske metoder
Forfatter Roger Antonsen
Forlegger Universitetsforlaget
Isbn 978-82-150-2874-3
År 2017
Url Universitetsforlaget

Kjøp Studieboken her

Universitetsforlaget
Akademika

Omslag og illustrasjoner

Omslag, Universitetsforlaget, 2017

Omslag, Universitetsforlaget, 2017

Last ned omslag i høy oppløsning (3,22 MB)