Magiske mønstre
22. april 2016
Roger Antonsen

Visste du at du kan høre tall?

(Publisert i Aftenposten 22. april 2016.)

Musikkens verden, som består av lyder, toner og frekvenser, er full av mønstre. Her er en liten video om de enkleste mønstrene som finnes og om hvordan vi kan høre tall.

Den handler for eksempel om forholdet mellom lengden på en streng og hvilken frekvens som oppstår når vi spiller på strengen: Lengden på strengen og frekvensen vi hører er omvendt proporsjonale i forhold til hverandre.

Da jeg fikk idéen til å lage denne videoen tok jeg kontakt med mine venner på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo. Der kunne førsteamanuensis Arnt Inge Vistnes, som blant annet underviser i fysikken om svingninger og bølger, låne meg kassen som du ser i videoen. På den er to identiske strenger spent opp ved siden av hverandre, og lengdene på strengene kan justeres slik at man kan eksperimentere med forskjellige lyder.

I videoen eksperimenterer jeg med å gjøre den ene strengen kortere enn den andre. Hva må lengdene på strengene være for at lydene skal klinge fint sammen og gi harmoni?

Musikk og lyd er spennende temaer som det finnes flotte matematiske analyser av. Hvis du er interessert i å grave deg ned i noe av dette, finnes det en rekke gode bøker, for eksempel Dave Bensons bok Music: A Mathematical Offering.

For eksempel er det umulig å stemme en gitar helt perfekt bare ved hjelp av rene forholdstall som 3/2 og 4/3. I stedet for anvender vi liketemperert stemming, og da er utgangspunktet kvadratroten av to. Men, det er en annen historie.

Legg igjen en kommentar

Epostadressen din vil bli kryptert før kommentaren lagres. Den vil kun bli brukt til å vise en gravatar. Ved å sende inn dine data, samtykker du i at all inntastet data kan lagres og vises som en kommentar.