The Network Paradox

  12. januar 2019

Samarbeid med Greg Niemeyer, UC Berkeley, California, og Mullowney Printing, med støtte fra Peder Sather Center for Advanced Study og i forbindelse med Quantopia: The Evolution of the Internet.

Mer informasjon: