Dette er visualiseringer av åtte forskjellige måter å stokke sekstifire kort på. De horisontale radene med prikker representerer de ulike ordningene av kortene underveis i stokkingen, og de vertikale kurvene representerer veiene kortene tar fra start til slutt. Kortene kommer tilbake til sin opprinnelige rekkefølge i alle de åtte tilfellene. Fra venstre til høyre, top til bunn, stokkingene er: (1) Seks perfekte ut-stokkinger med to bunker. (2) Tree perfekte inn-stokkinger med seksten bunker. (3) Fire gjentakelser av å “ta av” seksten kort. (4) Fire “del-ut-og-legg-oppå”-stokkinger. (5) Tolv perfekte inn-stokkinger med to bunker. (7) Seks alternerende in- og ut-stokkinger med seksten bunker. (8) Tolv “del-ut-én-og-hopp-over-én”-stokkinger.

Inspirasjonen for disse visualiseringene kommer fra et foredrag av Perci Diaconis i fjor. Jeg ville finne ut om jeg kunne forstå matematikken bak kortstokking bedre ved å gjøre en estetisk undersøkelse av de ulike permutasjonene som ligger under kortstokke-metodene. Min motivasjon var å gjøre disse usynlige strukturene synlige og samtidig lage elegant og interessant kunst i prosessen. For meg er det å eksperimentere med matematiske strukturer, via programmering, både givende og spennende, og jeg er dypt fascinert av hvordan kode kan brukes til å visualisere og gjøre matematiske konsepter konkrete, og hvordan kompleksitet kan oppstå fra enkle antakelser. Dette komplementere min Bridges-artikkel «Card Shuffling Visualizations».

Åtte måter å stokke sekstifire kort på

25. juli 2018