Dette er en visualisering av seks gjentatte perfekte inn-stokkinger av en kortstokk med 125 kort og fem bunker på. De horisontale radene med prikker, som er fargelagt fr rødt til svart, representerer de ulike ordningene av kortene underveis i stokkingen. De vertikale kurvene representerer veiene kortene tar fra start til slutt. Legg merke til at etter tre stokkinger så er rekkefølgen reversert, og at etter seks stokkinger, er kortene tilbake i sin opprinnelige rekkefølge. Kurvene er fargelagt fra hvitt til svart, og tilbake til hvitt igjen, for å vise frem stokkingsmekanismen på en godt måte, og det faktum at hver perfekt inn-stokking bevarer det såkalte “stay-stack principle” (som er at kortene har sentral symmetri).

Inspirasjonen for disse visualiseringene kommer fra et foredrag av Perci Diaconis i fjor. Jeg ville finne ut om jeg kunne forstå matematikken bak kortstokking bedre ved å gjøre en estetisk undersøkelse av de ulike permutasjonene som ligger under kortstokke-metodene. Min motivasjon var å gjøre disse usynlige strukturene synlige og samtidig lage elegant og interessant kunst i prosessen. For meg er det å eksperimentere med matematiske strukturer, via programmering, både givende og spennende, og jeg er dypt fascinert av hvordan kode kan brukes til å visualisere og gjøre matematiske konsepter konkrete, og hvordan kompleksitet kan oppstå fra enkle antakelser. Dette komplementere min Bridges-artikkel «Card Shuffling Visualizations».

Seks perfekte inn-stokkinger med 125 kort og fem bunker

24. juli 2018